середа, 23 вересня 2020 р.

2020-2021н.р. 9 клас. Українська література

               23.09-25.09.20

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). 

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея.

Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй- Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

https://www.youtube.com/watch?v=ajY72_GL7dQ

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7675071


2020-2021н.р. 9 клас. Українська мова

                        23.09-25.09.20

Пряма мова. Інтонування речень із прямою мовою. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Непряма мова як засіб передавання чужої мови. Заміна прямої мови непрямою.

https://www.youtube.com/watch?v=fQHweEwQg5o

https://www.youtube.com/watch?v=bzWFiiqfCZM

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6447064

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9984730

2020-2021н.р. 8 клас Українська література

 23.09-25.09.20

Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...». стор.32-40

https://www.youtube.com/watch?v=Q6rH4B1TWZk

https://www.youtube.com/watch?v=TBZVx1OsKw0

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1626091

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9914514

Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончарен- ко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. стор.41-45

https://www.youtube.com/watch?v=RAu5c-fH1jU 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2635949

2020-2021н.р. 8 клас Українська мова

                    23.09-25.09.20

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.

Вивчити пар.6, впр.85; пар.7,  впр.98

 https://www.youtube.com/watch?v=YQ4Sa2PKBfs

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5142515

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6201499

понеділок, 21 вересня 2020 р.

2020-2021н.р. Українська література 6 клас

        22.09-25.09.20.

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

http://ivanlevchenko.ukrlife.org/about.html

Народні колискові пісні. 

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви колискових, лексичні особливості їх.

https://www.youtube.com/watch?v=Krwm6mrLAUc

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9472593

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8729157


2020-2021н.р. Українська література 5 клас

           22.09-25.09.20

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції  запорозьких козаків.


 https://www.youtube.com/watch?v=476TW6ioMOk


.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3958842

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5488791


Народні казки, тематика їх, різновиди, побудова. Казка «Яйце- райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.


https://www.youtube.com/watch?v=skihnD0HKOA


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5721269

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2214574

2020-2021н.р. Українська мова 6 клас

             21.09-25.09.20 

 Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов. Правопис апострофа і знака м’якшення в словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах ін- шомовного походження. Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.Букви и, ї в словах іншомовного походження.

https://www.youtube.com/watch?v=d6-bY8L1qFM

          Правопис слів іншомовного походження

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1692258

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3143600

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1563565