середа, 30 вересня 2020 р.

вівторок, 29 вересня 2020 р.

8 клас Українська література

             28.09-02.10.20

Дума «Маруся Богуславка». Морально-етичні проблеми у творі. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. стор. 46-49

https://www.youtube.com/watch?v=FjPDFn-Y-iU

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1044336

8 клас Українська мова

         28.09-02.10.20

Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Складання тексту листа-запрошення на відкриття шкільного краєзнавчого музею (меморіальної дошки, пам’ятника історичній особі) з уживанням речень із простими та складними підметами. пар.8, впр.107

https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv/list-zaproshennya-zrazki-listiv-zaproshen

https://www.youtube.com/watch?v=_A0OZ7U2JCw

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3966849

понеділок, 28 вересня 2020 р.

6 клас Українська література

                         28.09-02.10.20


Пісні
 літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького  національний гімн нашої держави (підр. стор.40-43).   Вивчити напам’ять пісню.

https://www.youtube.com/watch?v=i_brTAKMgBA

6 клас Українська мова

             28.09-02.10.20

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми ( пар.6, впр.77).

https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU

https://www.youtube.com/watch?v=yyABtNkIyb0&list=PLtQ9Z1x_wjDAPWLilqXix7kSTL49LxmI0&index=19

Групи слів за вживанням. Діалектні слова (пар.7, впр.88).

Професійні слова й терміни (стор.51, впр.96)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6964880 (одна спроба проходження)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3197666 (одна спроба проходження)


5 клас Українська література

                            28.09-02.10.20

«Мудра дівчина» . Яскравий національний колорит казки. Народне уявлення про добро і зло в казці. (підр. стор.38-42)

https://www.youtube.com/watch?v=TNxfWvxPwOU

https://www.youtube.com/watch?v=1NYRPG3R6FQ


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4576343 (одна спроба  проходження)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6736261(одна спроба  проходження)

5 клас Українська мова

                     28.09 - 02.10.20

Групи слів за значенням. Синоніми. Омоніми. Антоніми. Пароніми

https://www.youtube.com/watch?v=pSwjvYXAyOg

https://www.youtube.com/watch?v=bBQvYgqCQ7s

https://www.youtube.com/watch?v=MUFCjC7ON6k

https://www.youtube.com/watch?v=i0DH8s_d9XQ


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8039456 ( одна спроба проходження)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8019644 (одна спроба проходження)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6150100(одна спроба проходження)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5072204 (одна спроба проходження)

середа, 23 вересня 2020 р.

2020-2021н.р. 9 клас. Українська література

               23.09-25.09.20

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). 

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея.

Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй- Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

https://www.youtube.com/watch?v=ajY72_GL7dQ

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7675071


2020-2021н.р. 9 клас. Українська мова

                        23.09-25.09.20

Пряма мова. Інтонування речень із прямою мовою. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Непряма мова як засіб передавання чужої мови. Заміна прямої мови непрямою.

https://www.youtube.com/watch?v=fQHweEwQg5o

https://www.youtube.com/watch?v=bzWFiiqfCZM

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6447064

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9984730

2020-2021н.р. 8 клас Українська література

 23.09-25.09.20

Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...». стор.32-40

https://www.youtube.com/watch?v=Q6rH4B1TWZk

https://www.youtube.com/watch?v=TBZVx1OsKw0

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1626091

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9914514

Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончарен- ко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. стор.41-45

https://www.youtube.com/watch?v=RAu5c-fH1jU 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2635949

2020-2021н.р. 8 клас Українська мова

                    23.09-25.09.20

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.

Вивчити пар.6, впр.85; пар.7,  впр.98

 https://www.youtube.com/watch?v=YQ4Sa2PKBfs

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5142515

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6201499

понеділок, 21 вересня 2020 р.

2020-2021н.р. Українська література 6 клас

        22.09-25.09.20.

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

http://ivanlevchenko.ukrlife.org/about.html

Народні колискові пісні. 

«Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви колискових, лексичні особливості їх.

https://www.youtube.com/watch?v=Krwm6mrLAUc

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9472593

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8729157


2020-2021н.р. Українська література 5 клас

           22.09-25.09.20

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції  запорозьких козаків.


 https://www.youtube.com/watch?v=476TW6ioMOk


.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3958842

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5488791


Народні казки, тематика їх, різновиди, побудова. Казка «Яйце- райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.


https://www.youtube.com/watch?v=skihnD0HKOA


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5721269

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2214574

2020-2021н.р. Українська мова 6 клас

             21.09-25.09.20 

 Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов. Правопис апострофа і знака м’якшення в словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах ін- шомовного походження. Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.Букви и, ї в словах іншомовного походження.

https://www.youtube.com/watch?v=d6-bY8L1qFM

          Правопис слів іншомовного походження

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1692258

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3143600

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1563565


2020-2021н.р. Українська мова 5 клас

                   21.09-25.09.20

 Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

(повторення). Пряме й переносне значення слова

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)


Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

Узагальнення вивченого матеріалу з теми "Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова"