вівторок, 27 квітня 2021 р.

9 клас Українська література

                                                         28.04 -30.04.21

   Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Символи роману                                                                                                                                                                                                                                                               Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Фольклорно-етнографічний матеріал у творі. Оцінка роману Т. Шевченком     

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6771013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9 клас Українська мова

                                                                           28.04 - 30.04.21

Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.

https://www.youtube.com/watch?v=ld6oQb4gNHk

Види й засоби міжфразового зв’язку в тексті.

https://www.youtube.com/watch?v=keK7tZrTPFU

8 клас Українська література

                                                                28.04 -30.04.21

Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. п.с.264-270

Алегоричність   образів  дракона Грицька, Пустельника та князя. п.с. 271-275

8 клас Українська мова

                                                    28.04 - 30.04.21

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір- опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень  в художньому стилі  з використанням відокремлених означень та обставин.

https://www.youtube.com/watch?v=LVVMOcs9IxU

понеділок, 26 квітня 2021 р.

5 клас Українська література

                                                                    29.04 - 30.04.21

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. п.с.214-219

https://www.youtube.com/watch?v=Rkr5hKY7XgE

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

https://www.youtube.com/watch?v=RXWg1HCcTcE

5 клас Українська мова

                                                                    27.04 - 30.04.21

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.  Д.з. Скласти 7 складних  речень із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом , у художньому стилі  (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно вивчати іноземну мову»).

https://www.youtube.com/watch?v=5wgdDTsEn1Y

6 клас Українська література

                                                                    27.04 - 29.04.21

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Роль гумору в житті українців. Леонід Глібов визначний український байкар, поет. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука». Будова байки. п.с.214-219

ТЛ: гумор (повторення), сатира, байка (повторення), алегорія, мораль.

«Муха і Бджола». Зневага до надокучливих, ледачих людей, що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й пихатості в байці  «Жаба і Віл». п.с.220-222

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3372558

6 клас Українська мова

                                                           26.04 - 28.04.21

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. пар.43,впр.491

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1689125

Неозначені займенники. Написання разом і з дефісом неозначених займенників

.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8662919

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4928554

середа, 21 квітня 2021 р.

9 клас Українська література

                                                                   21.04 - 23.04.21

П. Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертов- ність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.

https://www.youtube.com/watch?v=6QFGWxaXGd4

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

https://www.youtube.com/watch?v=to1S-rN7IGI

https://www.youtube.com/watch?v=LejZB19M-98

9 клас Українська мова

                                                           21.04 - 23.04.21

Контрольна робота з теми «Складне речення з різними видами зв’язку» (тестування).

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7347436

Текст, основні ознаки його.

https://www.youtube.com/watch?v=IfFvzQpUjlU

8 клас Українська література

                                                          21.04 -23.04.21

Юрій Винничук. Стисло про письменника. «Місце для дракона» – повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». п.с.254-257


https://www.youtube.com/watch?v=g9KGiXRqEfM


Підтекст твору. Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви. п.с.258-263


https://www.youtube.com/watch?v=JiG4bq8T-P0

вівторок, 20 квітня 2021 р.

8 клас Українська мова

                                                                21.04 -23.04.21

Відокремлені обставини. пар.36, впр.432

Складання допису дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку– інтернет?» з використанням відокремлених обставин.


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4148408

5 клас Українська література

                                                        22.04 -23.04.21

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…». п.с. 209 - 212

Урок мовленнєвого розвитку. Художній етюд про природу

(письмово).

https://www.youtube.com/watch?v=REk4G8wqhmM

5 клас Українська мова

                                                                          20.04 -23.04.21

Контрольна робота. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів (тестування)

.https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1409889

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. пар.42, впр.503

https://www.youtube.com/watch?v=7FL0mMfhQFg

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

пар.42, впр.505

https://www.youtube.com/watch?v=HxWKWeoTxic

понеділок, 19 квітня 2021 р.

6 клас Українська література

                                                                   20.04 -22.04.21

 Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя. Проблеми сміливості й боягузтва в повісті.  п. с. 206-211

Контрольна робота. Письмовий твір «Безсмертя і добро, вічність і краса – основа життя людини на землі» (за вивченими творами).

6 клас Українська мова

                                                                  19.04 - 21.04.21

 Уроки мовленнєвого розвитку . Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.

Питальні й відносні займенники. Вживання займенників для зв’язку речень у тексті. пар.42, впр.483

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8528600

середа, 14 квітня 2021 р.

8 клас Українська література

                                                                  14.04 - 16.04.21

Володимир Дрозд. Основні відомості про письменника. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеособлення. Вивчити п.с.243-245

Алегоричність образу коня Шептала. Вивчити п.с.246-251


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7831569

9 клас Українська література

                                                            14.04 -16.04.21

Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. «Назар Стодоля». п.с.272 , підгот. до контрольної роботи.

https://www.youtube.com/watch?v=SKtW1eNQqTw

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3967

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7148230

Контрольна робота. Творчість Т. Шевченка (тестування)

9 клас українська мова

                                                           14.04 -16.04.21

Використання складних речень із різними видами зв’язку в текстах різних стилів 

https://naurok.com.ua/test/homework/549980

Узагальнення й систематизація з теми «Складне речення з різними видами зв’язку».

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4179588

вівторок, 13 квітня 2021 р.

8 клас Українська мова

                                                              14.04 -16.04.21

Відокремлені прикладки. пар.35, скласти 10 речень із відокремленими прикладками.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5298083

Відокремлені додатки. пар.37, впр.445

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9179399

5 клас Українська література

                                                              15.04 - 16.04.21

Контрольна робота. Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало (тестування).

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8383452

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення  її  засобами  поетичної  мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»).

п. с. 209-212

https://www.youtube.com/watch?v=EdSz2pMTgq8

5 клас Українська мова

                                                           13.04 - 16.04.21

Складання інформаційного повідомлення до шкільного вебсайта про цікавий випадок із життя класу використанням вставних слів і словосполучень). 

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).  п.с. 214

Урок мовленнєвого розвитку. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. п.с.210

https://www.youtube.com/watch?v=k50wLMzgm7g

понеділок, 12 квітня 2021 р.

6 клас Українська література

                                                             13.04 - 15.04.21

 Леся Воронина сучасна письменниця, авторка багатьох книжок для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9» – фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи.  п. стор. 194-200

Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині. п. стор. 201-205

6 клас Українська мова

                                                                12.04 - 14.04.21

  Контрольна робота № 7. Числівник (тестування).

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1080927

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. пар.40, впр.466  

https://www.youtube.com/watch?v=wMjyTJYVjtA

Розряди займенників за значенням (ознайомлення). Відмінювання особових і зворотного займенників. Приставний н у формах особових займенників. пар.41, впр.469

https://www.youtube.com/watch?v=QvKvlswI4UQ

середа, 7 квітня 2021 р.

9 клас Українська література

                                                         07.04 - 09.04.21

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги Псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом. п.с.260-268

https://www.youtube.com/watch?v=2ZrQhZWSEXU

https://www.youtube.com/watch?v=GxHqUlXGEtg

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7033178

Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7765419

9 клас Українська мова

                                                         07.04 - 09.04.21

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку

(тренувальні вправи).

https://www.youtube.com/watch?v=A4vlNSmKqxU

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5920241

Урок мовленнєвого розвитку. Тези прочитаної публіцистичної чи науково-пізнавальної статті.

https://www.youtube.com/watch?v=w3O3j2ynneQ

8 клас Українська література

                                                       07.04 - 09.04.21

Урок мовленнєвого розвитку. Написання фанфіків на основі повісті «Шпага Славка Беркути». п.с.237-242

 1. Написати фанфік на основі повісті "Шпага Славка Беркути".

Фанфік (Fanfic) – це вигадана історія, написана шанувальниками (фанатами) певного оригінального серіалу, фільму, гри чи книги. У деяких випадках, фанфіки видаються в паперовому варіанті, але більшість з них поширюється через Інтернет. Іноді, подібні фанатські історії, можуть порушувати закони про авторське право, але як правило, санкції до них не застосовуються, якщо автори фанфіків не намагаються отримати фінансову вигоду.

Простими словами, фанфік – це розширена, доповнена чи повністю змінена історія, написана аматорами, під враженнями від якогось оригінального твору. Дана історія може містити в собі безліч різних аспектів, від розширення меж всесвіту до продовження або зміни основних сюжетних ліній головних персонажів. Наприклад, якщо фанатам, кінцівка твору здалася невиразною або незакінченою, то у своїх фанфіках вони можуть продовжувати вести історію направляючи її, на їхню думку, в правильне русло. (За матеріалами: https://termin.in.ua/fanfik-fanfic/ ).
  Бесіда.
·        Що нового ви дізналися про фанфіки?
·        З якої мови прийшло це слово?
·        Яка історія створення фанфіків?
·        Які різновиди фанфіків існують?
3.     Проблемне питання.
·        Для чого люди створюють фанфіки?
·        Чи можуть фанфіки бути популярнішими за оригінальні тексти?

4.     Опрацювання пам’ятки.
«Як створити фанфік»
1. Вирішіть, з якого твору ви хочете створити фанфік, виберіть головних персонажів, уявіть загальний сюжет і настрій фанфіку. Чи хочете ви написати гумористичну розповідь або ваш твір буде оповідати про трагічну смерть героя?
2. Розпишіть сюжет за пунктами. Важливо, щоб ви чітко уявляли, куди  і в який час відправиться ваш герой, у кого закохається, з ким стане ворогами, який артефакт знайде і де втратить свій мобільний телефон. Інакше вам не уникнути неузгодженостей і втрачених дрібниць.
3. Позначте для себе головні риси характеру взятих вами персонажів.
4. Виберіть спосіб створення фанфіку.
5. Після того, як ви закінчили свій твір, перечитайте його ще раз: так ви будете краще бачити всі помилки. 
6. Придумайте йому назву, напишіть «шапку», в якій вкажіть жанр, діючих персонажів, рейтинг, короткий опис.
7. Напишіть, кому належать оригінальні персонажі.
Ваша історія не повинна бути наповнена тільки радісними подіями. Необхідно додати драматичних і сумних сцен, це зробить сюжет більш захоплюючим.
Ставтеся до творчості серйозно. Пишіть так, ніби вашу розповідь прочитає цілий світ.
Якщо ви не знаєте, що може статися далі, то продумайте кілька різних варіантів і виберіть той, який гармонійніше всього вбудовується в оповідання.
1.     
Завдання: Написати фанфік на основі повісті «Шпага Славка Беркути» (на вибір):
• написати своє продовження твору;
• переписати фінал повісті;
• ввести нових героїв у твір;
• змінити характер героїв на протилежний;
• переробити сюжет;
• запропонувати нові пригоди героїв;
• змінити оповідача твору;

• написати листа герою.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6759890