Методична роботаметодичного об’єднання гуманітарного циклу
Наше суспільство як ніколи потребує освічених, інтелігентних людей із сформованим мовленням, особистостей, які вміють мислити, правильно й точно висловлювати думки, коректно спілкуватися. Саме тому, розуміючи завдання сьогодення, методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу головною метою діяльності педагогічного колективу вважає: створення такого навчально-виховного середовища, яке сприяє духовному становленню особистості учня, реалізації його творчих сил у різних виявах, задоволення його потреб та інтересів.
Якщо у стінах школи живе дух любові і творчості – її вихованцям судиться велике майбутнє.
           КЗ «Малотокмачанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» стала другою домівкою для дітей. Тут вони не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям, тут їм комфортно, затишно , цікаво. Для цього вчителі школи у своїй роботі застосовують особистісний, діяльнісний і комплексний підходи у навчально-виховному процесі.
Школа сприяє розвиткові творчих здібностей дітей, у кожного з них формує особистість, виховує правову і соціальну грамотність своїх вихованців. Цільова програма організації роботи з підростаючим поколінням спрямована на всебічний розвиток і розкриття інтелектуального та творчого потенціалу учнів,покликана сприяти їхній самореалізації в сучасному суспільстві.
Сумлінне виконання вчителями методичного об’єднання гуманітарного циклу своєї педагогічної місії дає вагомі результати. Показником результативної роботи педагогічного колективу школи є призові місця учнів на предметних олімпіадах та конкурсах.
Педагогічний колектив багато робить для того, щоб  учні усвідомили суть рідномовних обов’язків і виконували їх. Володіючи ґрунтовними знаннями та інноваційними методиками викладання предметів гуманітарного циклу, вчителі виховали чимало пошановувачів рідного слова,  історії рідного села.
Вже не перший рік працює в школі гурток «Юні музеєзнавці». Позитивні здобутки цієї роботи надихають учнів школи на реалізацію подальших їхніх планів. Як результат – частина випускників школи вступають до вищих навчальних закладів історичного та правового напрямків.
Щороку наші учні виходять призерами в різних конкурсах: знавців української мови ім. Петра Яцика, «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» та ін., бо вважаємо, що впровадження сучасних технологій навчання у навчально-виховний процес школи – шлях до формування творчої особистості учня. Діяльність педагогічного колективу спрямована в річище конкретної практичної роботи з учнями.
Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу – це згуртований міні-колектив справжніх професіоналів, фахівців вищої кваліфікаційної категорії: Гамов О. Г., Гамова Т. В., Маметова Н. В., Рябуха Л.В.  та фахівців різних кваліфікаційних категорій: Суставова Н. В., Лісняк Ю.В., Васильченко Л.І.- це працелюбні, творчі особистості, свідомі своєї особливої місії у вихованні завтрашніх громадян України – відданих, національно-зорієнтованих , рідномовних, ріднокультурних. Щоб бути на рівні сучасних вимог,вони постійно перебувають у творчих пошуках, займаються самоосвітою, систематично обмінюються досвідом, опановуючи нові технології, тонкощі сучасного уроку. З цією метою практикуємо моделювання уроків, круглі столи, творчі звіти, семінари.

Ефективність роботи методичного обєднання гуманітарного циклу засвідчують досягнення наших учнів, бо вчителі школи самовіддано працюють на завтрашній день України. Кожен приходить у світ, щоб бути Людиною! Якою буде наша молодь, якою буде наша душа, найперше залежить від учителя!                      
        ПЛАН РОБОТИ       

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ


Погоджено.
Заступник з НВР:                  О.В.Штанько

РОЗДІЛ 1
ПЕДАГОГІЧНЕ   КРЕДО :
ВЕСТИ СТЕЖИНОЮ У СВІТ, ІМЯ ЯКОМУ – МАЙБУТНЄ!
У Законі України “ Про загальну середню освіту ” (статті 4, 27, 37, 38, 39, 41, 42, 44), Національній доктрині розвитку освіти (розділ 13) зазначається. що важливою умовою модернізації освіти, насамперед, є професійне вдосконалення. Адже кожен крок модернізації освіти потребує оновлення професійних знань, опанування нових педагогічних технологій. Отже, набуває особливої актуальності зростання ролі творчої особистості учителя.
Найважливіше завдання – підготовка вчителя, що відповідає сучасним вимогам. А сьогодні висуваємо потребу в особистісно-зорієнтованому вчителеві, який здатний здійснювати особистісно-орієнтоване навчання і забезпечувати результативність НВП.
Не бійся днів,
заплутаних вузлом,
Ночей безсонних,
очманілих ранків.
Хай ріже час лице
добром і злом!
Хай палять серце
найдрібніші ранки!
Ти в тінь не йди.
Тривай в пекучій грі!
В сліпуче сяйво не лякайсь дивиться-
Лише по спеці гряне
жданий грім
І з хмар сковзне
багнетом-блискавиця.
                                                                              Олена Теліга

РОЗДІЛ 2
ТЕМА.        Впровадження педагогічних інновацій та удосконалення особистісних        технологій навчання та виховання учнів в умовах практичної реалізації моделі випускника  КЗ «Малотокмачанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів»
МЕТА:    - оновлення професійних знань вчителів; формування комунікативної компетенції; виховання на засадах гуманізму, демократизму, духовно багатої, творчої особистості;
                      - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України та української мови як державної мови України;
                      - забезпечення дотримання вимог Державного стандарту середньої освіти;
                     - створення умов для розкриття природних здібностей та обдарувань кожного учня;
                     - учитель має постати перед своїми учнями не вузьким спеціалістом, носієм певного кола знань і умінь, а неповторною індивідуальністю, носієм національної духовності; особою широких інтересів. глибоких знань, людиною мудрою, що захоплює й веде за собою.
                        Добре, коли люди шукають. Жалюгідними є ті, хто не шукає або вважає, що вже все знайдено.
Л.Толстой

                       При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота.
Ліна Костенко
                                                 
РОЗДІЛ 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
№ п/п
Прізвище, імя, по батькові
Дата народження
Педагогічний стаж
Освіта
Категорія
Педагогіче звання
Класи, в яких працює вчитель
Курсова перепідготовка
Атестація
Проблемна тема вчителя
1
Гамов Олександр Григорович
05.10.58
32
Вища
Вища
Старший вчитель
5,6,7,9
2016
2016
Моніторинг пізнавальних інтересів учнів і їх реалізація в позакласній роботі з історії
2
Гамова Тетяна Василівна
24.08.59
32
Вища
Вища
Старший вчитель
5,8,10,11
2013
2013
Формування історичних знань учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання3
Іщенко Ольга Миколаївна
01.09.82
16
Вища
Друга

5,9 -12 (кл. вечір.)
2011
2013
«Моральне та національне виховання на уроках української літератури в умовах реалізації особистісно зорієнтованої освіти з використанням інноваційних технологій»
4
Рябуха Любов Віталіївна
27.06.61
37
Вища
Вища
Старший вчитель
5,8,9,11
2013
2014
Формування та розвиток творчих здібностей школярів в умовах реалізації особистісно зорієнтованої освіти
5
Суставова Наталя Вікторівна
28.07.78
16
Вища
Перш

11,8 9
2013
2013
Реалізація особистісно зорієнтованої освіти шляхом впровадження народознавства на уроках української мови та літератури
6
Московка
Світлана Володимирівна
20.
11.
1966
28
Вища
Друга

5 6 7 8 9
2014
2015
Використання інноваційних технологій на уроках російської мови
7
Васильченко Лілія Іванівна
04.08.78
12
Вища
Перш


5,6,7,8,9
2010
2014
Використання компютерних технологій на уроках світової літератури
8
Лісняк Юлія Володимирівна
06.02.81
14
Вища
Перш

6,8,9,10
2014
2014
Самостійна робота учнів на уроках англійської мови9Заяц Лариса Миколаївна
25.
03
1979
11
Вища
Друга

7
2011
2012
Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури

РОЗДІЛ 4
ЗАСІДАННЯ 1
Круглий стіл (серпень)
1.     Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2016-2017 н.р.
2.     Обговорення методичних рекомендацій МОН України щодо викладання і вивчення предметів гуманітарного циклу у новому навчальному році.
3.     Про організацію взаємовідвідування уроків членами МО .
4.     Огляд новинок наукової і методичної літератури.
5.     Про систему роботи з обдарованими дітьми.
6.     Обговорення Закону про засади мовної політики в Україні ( ст..6, ст..20 ).
7.      Про підвищення професійної компетентності педагогів у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
8.      Продовжити  планування  та  проведення заходів щодо відзначення 203 – річчя  з дня народження    Т.Г. Шевченка.
 
ЗАСІДАННЯ 2
Панорама педагогічних ідей (жовтень-листопад)
1.     Наступність і перспективність у формуванні знань, умінь і навичок учнів 5-го класу.
2.     Про організацію індивідуальної роботи з обдарованими дітьми (поповнення “банку обдарованої дитини”), проведення консультацій для учасників олімпіад і конкурсів.
3.     Про організацію та проведення шкільних заходів, присвячених Дню села, Дню української писемності.
4.     Про організацію роботи на території школи Музею просто неба.
5.     Участь учнів школи  у Всеукраїнських творчих конкурсах (підготовка учасників).
6.     Обговорення пропозицій щодо планування  роботи по відзначенню
203-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

ЗАСІДАННЯ 3
Методична сесія (січень)
1.     Інноваційні технології та впровадження новітніх технологій у практичній діяльності вчителя (обмін досвідом).
2.     Повідомлення про проведення предметних олімпіад та творчих конкурсів.
3.     Планування та проведення предметних тижнів.
4.     Обмін досвідом вчителів, котрі пройшли перепідготовку.
5.     Дотримання правил техніки безпеки під час навчального процесу та канікулярного періоду.
6.     Шевченкіада в школі.

ЗАСІДАННЯ 4
Лабораторія: навчання, урок (березень)
1.     Творчий звіт учителя (атестація педпрацівників).
2.     Про викладання факультативних курсів та курсів за вибором (повідомлення).
3.     Обмін досвідом (урок → навчання → результат).
4.     Про підготовку та участь учнів у творчих конкурсах (обговорення кращих учнівських робіт).
5.     Про підготовку одинадцятикласників до ЗНО. Форма, структура та зміст тестових завдань (обмін досвідом вчителів-предметників).
6.     Відкриті заходи з нагоди  дня народження   Т.Г. Шевченка.

ЗАСІДАННЯ 5
(червень)
1.     Звіти завідуючих навчальними кабінетами про проведену протягом року роботу.
2.     Про проведення ДПА у 9 та 11 класах.
3.     Звіт голови МО про роботу, проведену протягом навчального року.

РОЗДІЛ 5
Зміцнення матеріальної і наукової бази
1.     Зібрання методичних праць (доповіді, виступи, наочність, папки, навчальна практика і т.д.).
2.     Методична література,  придбана для поповнення шкільних кабінетів.
3.     Наука – школі  (передплачувані видання з предметів). 
РОЗДІЛ 6
Зернини педагогічного досвіду
1.     Обговорення завдань, які допоможуть виявити обдарованих та здібних дітей, визначення форм і методів роботи.
2.     Обмін досвідом: робота вчителів - предметників зі здібними та обдарованими учнями.
РОЗДІЛ 7
Графік відкритих уроків учителів, що атестуються

РОЗДІЛ 8
Робота з молодими та малодосвідченими вчителями
Завдання
1.     Взаємовідвідування уроків.
2.     Практична допомога:
-         підготовка до уроку;
-         планування;
-         методика викладу нового матеріалу;
-         впровадження інноваційних технологій.
3.     Самоаналіз та аналіз уроку, проведеного молодим учителем.


                                 Відділ освіти
                       Оріхівської районної державної адміністрації
                              КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»
                                     Оріхівської районної ради
                                          Запорізької області        


   
                   МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ

                  
ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ «НАДІЯ»
                (Робота з обдарованими дітьми)            


                                                            
                                                                       РЯБУХА Л.В.,
                                                                      учитель вищої категорії,
                                                                      старший учитель
                                                    КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»
                                                          


Погоджено                                                  Затверджено
районним методичним                              науково-методичною радою
обєднанням учителів                               районного методичного кабінету
української мови та                                   відділу освіти
літератури                                                  Оріхівської районної державної
                                                                     адміністрації

     Протокол №                                               Протокол №
від______20____р.                                     від______20____р.

____________Керівник РМО                  ____________Голова НМР
                         В.В.Авдєєва                                              завідувач РМК

             МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ

ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ «НАДІЯ»
                (Робота з обдарованими дітьми)            

                                                             Укладач:
                                                                       РЯБУХА Л.В.,
                                                                      учитель вищої категорії,
                                                                      старший учитель
                                                    КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»   
         Протягом багаторічної роботи з обдарованими дітьми переконалася, що творчість – атрибут повноцінного життя особистості. У ній важливу роль відіграють інтереси й мотиви, а позашкільна робота дає широкі можливості для формування інтересів і мотивів творчості. У позаурочний час учні мають змогу зайнятися улюбленою справою, можуть висловити свої думки та ідеї, задовольнити власні прагнення і стимулювати себе до подальшої творчості.        Після апробації цілого ряду уроків творчості , після постійних спостережень за дітьми  виділила літературно обдарованих школярів. Щоб підтримати літературні обдаровання у школі створена літературна студія «Надія». Працюючи з обдарованими дітьми, переконалася, що серед літературно-творчих здібностей таких дітей є:
-         вміння мислити художніми образами у процесі сприймання предмета, явища;
-         здатність до образної конкретизації й образного узагальнення;
-         відчуття і розуміння метафоричної мови;
-         асоціативного багатства слова;
-         поетичного вимислу.

Упевнена, що весь зміст роботи літературної студії повинен
передбачати використання найрізноманітніших форм та методів занять, які б сприяли розвитку образного мислення:

-         читання та обговорення творів студійців;

-         колективне складання віршів;


-         написання етюдів;

-         бесіди про природу під час екскурсій на природу;

-         літературно-мистецькі погостини (мають неперевершені враження на дітей);

-         виставки творчого доробку;

-         індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

Велике значення має аналіз літстудійцями творів своїх товаришів. При цьому керуємося принципом : тактовно, доброзичливо висловлювати свої зауваження та поради, бо ж від цього залежить чи буде студієць писати , віршувати взагалі чи замкнеться в собі.
Наведу для прикладу план-конспект одного із засідань літстудії
« Надія».
ТЕМА.       «ОСІННІ МЕЛОДІЇ»                                                                          
  Мета:          розкрити багатство зображально-виражальних можливостей       слова;  розвивати свідоме розуміння необхідності глибокого і систематичного вивчення української мови;   розвивати образну мову; розвивати естетичні смаки; вдосконалювати навички спілкування виховувати культуру та багатство усного мовлення;
Обладнання   фотографії  студійців на тему: «Осінь у рідному селі»,  аудіо запис  класичної музики.

Очікувані результати
Учні повинні знати:
-         поняття про пряме і переносне значення слова;
-         про можливості вживання слів у прямому і переносному значеннях в усному та писемному мовленнях;
-         про можливості зображально-виражальних засобів слова.
Учні повинні вміти:
-         оцінювати художню довершеність фотографій, зроблених студійцями;
-         визначати відповідність характеру зображення емоційному стану автора;
-         обгрунтувати власну думку з приводу побаченого;
-         виділяти елементи на світлинах, які їм особливо подобаються.

                                 Хід заняття
1.     Визначення завдань заняття.
2.     Оголошення змісту роботи.
3.     Виконання системи вправ з елементами тренінгу.
4.     Презентація робіт студійців.
5.     Підсумок заняття.


Учитель:

Виконаємо  ЗАВДАННЯ 1 «МІЙ НАСТРІЙ»
(визначення емоційного настрою учнів)
Розгляд фотографій, які систематизовані у папці «Зупинись, мить!».
(звучить класична музика)
Після того, як учні на фоні звучання класичної музики розглядають запропоновані фотоматеріали, пропоную їм емоційним словом назвати побачене.
Вислуховуються думки учнів, вибираються найвдаліші і найцікавіші назви (може бути кілька), варіанти записуються на дошці.
Наприклад, до пропонованого фото осінньої тематики можливі такі варіанти відповідей:
-         Останній подих теплого промінчика.
-         Зігрітий теплом.
-         Я люблю сонце.
-         Сонячний зайчик і кленовий подих.
-         Зігрій мене.

ЗАВДАННЯ 2   «ЗАГОВОРИ, І Я ТЕБЕ ПОЧУЮ»

Складання емоційно насиченого тексту

Пропоную учням підібрану назву вважати заголовком тексту, а потім записуємо кілька зв язних речень так, щоб про себе розповідав якийсь предмет із побачених на фото (застосовуємо метод перевтілення)

Можливі варіанти створених текстів

Я – кленовий листочок. Ще вчора я сумував, бо цілий день моросив дощ. Було так самотньо і холодно. «Ой, яка ж набридлива ця осінь»,- думалось мені. А сьогодні зранку з-за хмар виглянуло сонечко. Мені знову стало тепло, бо сонечко – мій друг. Все-таки добре мати друзів!


ЗАВДАННЯ 3  «НАЙКРАЩА РОЗПОВІДЬ»

Студійці читають написане. Визначається найкраща розповідь
(увага звертається на лаконічність, вдалий підбір слів, емоційність).


ЗАВДАННЯ 4  «ІНТЕРВ Ю З АВТОРОМ»


Вправа-монолог


Учні, роботи яких сподобалися більшості, розповідають про те, що ще б можна було написати у їхніх роботах, коли б час не був обмежений.

Студійці роблять висновок про зображальні можливості слова, про те, що з його допомогою можна висловити чітку логічну думку, яка сподобається багатьом.

ЗАВДАННЯ 5 «ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ»

Уявімо себе чарівниками…

Дивлячись на запропоноване на початку уроку фото, учні повинні висловити кілька бажань, які міг би виконати чарівник.

Можливі варіанти відповідей

-         Хай закружляє у танку осіннє листя…
-         Хочу послухати тишу осіннього лісу…
-         Хай наповниться музикою цей осінній ліс…

Презентації студійців  (додаються)

6.     П І Д С У М О К

Відзначаємо активних студійців.
(Прохаю на окремих аркушах записати своє враження від заняття:
цікаво, легко, поетично, хочу продовження  тощо).


Відділ освіти
                       Оріхівської районної державної адміністрації
                              КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»
                                     Оріхівської районної ради
                                          Запорізької області        


   
                   МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ


      РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ 
                                УЧНЯМИ                                                                         
                                                                       РЯБУХА Л.В.,
                                                                      учитель вищої категорії,
                                                                      старший учитель
                                                    КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»
                                                          

        Погоджено                                                  Затверджено
районним методичним                              науково-методичною радою
обєднанням учителів                               районного методичного кабінету
української мови та                                   відділу освіти
літератури                                                  Оріхівської районної державної
                                                                     адміністрації

     Протокол №                                               Протокол №
від______20____р.                                     від______20____р.

____________Керівник РМО                  ____________Голова НМР
                         В.В.Авдєєва                                              завідувач РМК

             МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ

      РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ 
                                УЧНЯМИ              

                                                             Укладач:
                                                                       РЯБУХА Л.В.,
                                                                      учитель вищої категорії,
                                                                      старший учитель
                                                    КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІст.»                                              
       Для прогресивного існування держави, для майбутніх поколінь потрібна розвинена ,творча особистість – це моє переконання. Проте, у психологів сформувалась думка, що обдарована дитина не просто випереджає ровесників за деякими параметрами розвитку. Вона не гірша, не краща, вона просто є іншою. Упродовж декількох років роботи з обдарованими та здібними учнями дійшла висновку, що на результативність цієї діяльності впливає багато факторів, головними з яких є:
-         наявність позитивного мікроклімату в колективі;
-         особистість самого педагога;
-         цінність освіти в сімї.
  Життя  доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, здатна до генерування й використання нових задумів, ідей. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: сміливістю мислення, умінням не зупинятися на досягнутому, рішучістю. Впевнена, що саме школа, вчитель повинні виявляти й розвивати творчі задатки дитини, створюючи позитивний мікроклімат у колективі.
    Кожна обдарована дитина – це індивідуальність, яка вимагає особливого підходу. Колегам раджу звернути увагу на особистість самого педагога, який повинен:
-         бути доброзичливим і чуйним;

-         мати творчий особистий світогляд;
  
-         бути самокритичним, постійно самовдосконалюватися;

-         мати високий рівень інтелектуального розвитку;

-         володіти почуттям гумору (проте, якщо у дитини вийшла не зовсім вдала робота – не висміювати);

-         мати добре здоровя  (як же без цього у роботі з обдарованими дітьми!)

       Обдаровані діти зустрічаються в усіх верствах населення незалежно від соціального стану батьків.  Виявлення і розвиток цих дітей важливе як для вчителя-словесника, так і для батьків. Родина обдарованої дитини має безпосереднє відношення до розвитку її особистості і обдарованості. Тому пропоную батькам:

-         привчайте дитину до самостійного мислення;

-         спонукайте до читання, фантазування, вигадування ;

-         забезпечте дитину умовами для розвитку здібностей, потрібними їй книгами;

-         не пригнічуйте природну допитливість;

-         уникайте авторитарного стилю взаємин;

-         пильніше придивляйтеся до своєї дитини, допоможіть їй розкрити свої здібності, а, можливо, й талант;

-         не переобтяжуйте дитину заняттями, котрі подобаються вам;

-         зверніться до вчителя за порадою  та рекомендацією спеціальної літератури з питань розвитку обдарованих дітей;

-         не відмахуйтесь, коли дитину спіткає невдача;

-         вбачайте у своїй дитині талант.

      Таланти – це диво,  надзвичайне явище, яке природа не так вже й часто дарує людям.
       Бажаю і колегам-словесникам, і шановним батькам: витримки, толерантності, успіхів.