середа, 20 січня 2021 р.

9 клас Українська література

                                                                     20.01-22.01.21

Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.). стор.200

https://www.youtube.com/watch?v=rqQZn7PIDO4

ТЛ: романс.

Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга. Українська історія та фольклор як їх джерело. стор.203-208

https://www.youtube.com/watch?v=uMi7Bh5eeDQ

9 клас Українська мова

                                                               20.01-22.01.21

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними (тренувальні вправи)

повт. пар.18-24, скласти 15 складнопідрядних речень з кількома підрядними.

https://www.youtube.com/watch?v=RpxFIguoe2k

https://www.youtube.com/watch?v=K5vVlvmDYhk

8 клас Українська література

                                                           20.01-22.01.21

Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами- сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому (п.стор.135-140)

Вивчити напам'ять одну поезію на вибір.

ТЛ: історичні пісні.

8 клас Українська мова

                                                         20.01-22.01.21

Кома між однорідними членами. Читання мовчки текстів різних стилів, що містять однорідні члени речення.

Поширені і непоширені однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів. Складання тексту для розміщення на шкільному вебсайті про корисні для школярів лінгвістичні онлайн-словники використанням речень, ускладнених однорідними членами).пар.29, впр.319, скласти текст.

5 клас Українська література

                                                                20.01-22.01.21

«Повість минулих літ» найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді переказі В. Близнеця): «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов  князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків ( п.стор.139-148).

ТЛ: літопис.

https://www.youtube.com/watch?v=O0S98IvlVsA

https://www.youtube.com/watch?v=HLsgsoYSA4k

вівторок, 19 січня 2021 р.

5 клас Українська мова

                                                                19.01-22.01.21

Правила вживання  апострофа. пар.31, впр.373

https://www.youtube.com/watch?v=sXvIX2ftyco

Основні правила переносу. пар.32, впр. 388

https://www.youtube.com/watch?v=vQPUc2e1gj4

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5994258

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3660957

6 клас Українська література

                                                          19.01-22.01.21

Роль художніх засобів у творі. Портрет, пейзаж, діалоги у творі.

Урок позакласного читання. Володимир Винниченко.  «Кумедія з Костем».

https://www.youtube.com/watch?v=tH2yAJMRY_4

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7351220

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1965359

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8386120

понеділок, 18 січня 2021 р.

6 клас Українська мова

                                                              18.01-22.01.21

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. 

 Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

https://www.youtube.com/watch?v=TWbzJR9jZgc

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3630938

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7476489

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7083413

середа, 13 січня 2021 р.

9 клас Українська література ІІ семестр

                                                        13.01-15.01.21

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок з ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. п.стор.194-196

ТЛ: романтизм. 

           Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору . п.стор.197-199

9 клас Українська мова ІІ семестр

                                                        13.01-15.01.21

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. пар.24 , 280

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3317370

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5533464

8 клас Українська література ІІ семестр

                                                                 13.01-15.01.21

Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (на вибір). Василь Герасим’юк («Чоловічий танець»), Іван Малкович («Із янголом на плечі», «З нічних молитов»), Анатолій Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), Ігор Павлюк («Дівчинка»), Галина Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»).  п.стор.130-134

8 клас Українська мова ІІ семестр

                                                            13.01-15.01.21

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим, змішаним зв’язком). Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). пар.28, впр.305

Урок мовленнєвого розвитку. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки. стор.63

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5048801

5 клас Українська література ІІ семестр

                                                               13.01-15.01.21

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?». Фольклорна основа його віршованих загадок. п. стор. 130-133

ТЛ: акровірш (повторення)

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових  елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів. п. стор.134-138

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8338063

вівторок, 12 січня 2021 р.

5 клас Українська мова ІІ семестр

                                                 12.01-15.01.21

Основні випадки чергування у в, і й, з із зі (правила милозвучності). п.26, впр.323 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. п.29, впр.347

 Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення). п.30, впр. 356.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1754770

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8414632

6 клас Українська література ІІ семестр

                                                                12.01-15.01.21

Володимир Винниченко. Дитинство письменника. «Федько-хала- мидник». Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками. стор.78-99

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

https://www.youtube.com/watch?v=B2OtQMhagzc

https://www.youtube.com/watch?v=-dltCeg_2kQ

https://www.youtube.com/watch?v=Hqg1nVLFQ-8

понеділок, 11 січня 2021 р.

6 клас Українська мова ІІ семестр

                                         11.01.21 - 15.01.21

              Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

              https://www.youtube.com/watch?v=whjXnjGpw8Q

               Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Іменник".

               https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5103285

               Контрольна робота з теми "Іменник"

               https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1436493