Учитель учителю


Тема: Л. КОСТЕНКО.   «ЧАЙКА НА КРИЖИНІ», «КРИЛА».
Духовне багатство – найбільший скарб.
Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість Л. Костенко, допомогти усвідомити ідейно-художню значимість, неповторність її поезій; дослідити різницю між матеріальним і духовним, розкрити духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально, звертаючи увагу на духовне багатство як найбільший скарб у її житті; розвивати вміння виразно читати поетичні твори, грамотно висловлювати свої дум­ки, почуття, спостереження, робити висновки, логічно мислити, співставляти, узагальнювати; формувати світогляд, кругозір шко­лярів; виховувати почуття поваги, пошани до людини, її творчих та індивідуальних здібностей, прищеплювати лю­бов до мистецтва слова, високі мо­ральні якості учням, прагнення духовно збагачуватися.
Обладнання: портрет письменниці, виставка її творів, ілюстрації до них, малюнок чи фото чайки, тестові завдання.
ХІД УРОКУ
                  
I.             Організаційний момент
II.           Актуалізація опорних знань
Міні-дискусія:
- Назвіть риси характеру, які ви цінуєте   в лю­дині.
- Назвіть істинні та фальшиві цінності в нашому житті. Відповідь вмотивуйте.
III.            Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.
IV.    Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.  Життя і творчість Л. В. Костенко.   Розповідь  вчителя.
2. Теорія літератури.
Диптих (за тлумачним словником).
1)Заст. двостулковий складень з живописним або рельєфним зображен­ням на стулках.
2)Два твори мистецтва, об’єднані  єдиним авторським задумом, сюжетом, дійовими особами чи образами
3.  Виразне читання віршів «Чайка на крижині» та «Крила».
4.  Обмін враженнями.
-         Яке загальне враження у вас склалося від віршів Ліни Костенко? Чим вони схожі на інші, чим різняться?
-         Які людські якості, на думку авторки, є найціннішими, найпотрібнішими в житті?
-         Чим друга частина (поезія «Крила»)  не схожа  на  першу? (Протиставленням «правди пташиної» та «правди людської», прямим значенням висловлювань (не метафоричним); іншим віршовим розміром).
-         Доведіть, що вірші  «Чайка на крижині» та «Крила» - диптих.
-         Яка різниця між дилогією і диптихом?
( Дилогія – об’єднані однією темою два прозові твори одного письменника, в яких діють одні й ті ж самі герої.
Диптих – об’єднані однією темою та ідеєю два поетичні твори.)
-         Два вірші  «Чайка на крижині» та «Крила» складають диптих. Чим вони поєднані?
1)    Спільним ідейним задумом: людина має крила, але не завжди ними користується;
2)    Алегоричним образом крил;
3)    Засобом мовленнєвого зв’язку: перша частина закінчується словами «Нащо крилатим ґрунт під ногами?», а друга розпочинається «А й справді, крилатим ґрунту не треба».
5.  Бесіда про глибоке духовне наповненні людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально
Слово вчителя
-       Читаючи поезію «Крила» Л. Костенко, кожний із вас, мабуть, звернув увагу на символічне значення людських крил. Для чого людині потрібні крила? Хіба вона літає? Так. Людина літає не тільки уві сні. Крила для кожного є тим глибокий духовним напо­вненням, що проявляється індивідуально.
-       Чому людина має крила, а не може полетіти? Це залежить у більшій мірі від неї самої, її прагнення, бажання, цілеспрямованості, наполегли­вості, старанності. Тому кожен повинен прагнути до самоствердження, подолання жит­тєвих труднощів у сучасному житті, а цьому допоможуть наші крила.
1)    Бесіда
-           Що потрібно в житті для птаха, а що для людини? (Птасі небо, воля, хмари; для Людини земля, поле, пара)
-           Назвіть істот в природі, які мають крила. (Птахи, мухи, бджоли, ко­ники...). Для чого вони їм потрібні?
-       Коли говорять людині, що у неї виросли крила за плечима?
-       Чому, на ваш погляд,   Л. Костенко зазначає, що людина має крила?
-       Чим людські крила відрізняються від пташиних? Як про це говориться в поезії?
-       Чим пояснити те, що, на думку поетеси, «... крилатим і ґрунту не треба»?
-       Які риси характеру Л. Костенко цінує в людині?
-       А чи має крила сама поетеса? Якщо так, то які? Власну думку об­ґрунтуйте.
-       Як, на вашу думку, мати крила людині — це обов'язок чи довільне бажання?
-       Яку людину вважають духовно багатою?

2)  «Мікрофон».
-       Пригадай, з чого Дедал виготовив крила для Ікара (грецька міфологія).
-       Які крила повинна мати людина?
-       Чи є у вас крила? Якщо так, то з чого вони зроблені? Свою думку прокоментуйте.
-           Як би ви скористалися крила­ми, якщо мали б їх?

3)        «Кубування»
- Застосовуючи метод кубування, визначте призначення крила як час­тини організму.
                                      Крило:
   рівновага;
   захист від негоди;
   подати крило — вияв дружніх стосунків;
   засіб для здобування їжі.

4)  «Гронування»
-         Складіть інформаційне гроно про людські крила.
( Людські крила: Правда. Чесність.  Довір'я.  Вірність у коханні. Вічне поривання. Щирість до роботи. Щедрість на турботи. Пісні, надії, поезії, мрії.)5)    Фразеологічний калейдоскоп
В українській мові є чимало фразеологізмів зі словами крила:
•    ростуть (виростають) крила — хто-небудь відчуває приплив сили, енергії, натхнення;
•    як на крилах — у доброму настрої, на піднесенні; дуже швидко;
•    під своє крило — для захисту, опікування;
•    давати крила — викликати в кого-небудь піднесення, натхнення, почуття впевненості у собі, у своїх силах, здібностях;
•    обламувати крила — позбавити кого-небудь високих прагнень, поривань, мрій;
•    опустити крила — утратити впевненість у собі, примиритися з чимось, зневіритися у своїх силах;
•    обпалювати собі крила — зазнавати невдачі в чому-небудь; не досягати чогось бажаного;
•    складати крильця — відмовлятися від будь-яких дій, від боротьби; скорятися;
•    підрізати крила — позбавити кого-небудь можливості здійснювати щось;  підірвати міць, знесилити когось або обмежити поле діяльності.

Крила — це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення, могутності, незалежності й впевненості. У греків крила символізували любов і перемогу. Давньогрецький філософ Платон вважав крила символом розуму.Їх зображують на взутті (як у Меркурія), що означає здатність до величезного духовного піднесення (Словник символів).

V. Закріплення опрацьованого матеріалу

1)       Літературний диктант «Життя і творчість Л. Костенко»
Дата народження Л. Костенко. (19.03.1930)
В якому віці Ліна Костенко оселяється в Києві? (Шестирічному)
Через неординарний хист батько поетеси був... (Репресованим)
Яку студію ще школяркою відвідувала Л. Костенко? (Літературну)
Навчальний заклад, по закінченні якого Ліна Василівна отримала вищу освіту (Київський педагогічний університет)
3 1952—1956 рр. поетеса навчалася в... (Літературному інституті в м. Москва)
Назва першої поетичної збірки Л. Костенко. («Проміння землі» (1957)).
Найвищою цінністю у художніх роздумах Ліни Василівни є... (Люди­на).
Книга, за яку Л. Костенко присуджено премію Франческа Петрарки. («Інкрустації»)
В якому році поетеса стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької  премії ім. Олени Теліги? (2000р.)
Яким поетом постала Л. Костенко у перших своїх книгах? (Безкомп­ромісним, чесним,  самобутнім)
• Твори, за які Ліна Василівна отримала Державну премію України ім. Т. Шевченка. (Роман у віршах «Маруся Чурай», збірка «Неповторність»)   

2)       Проведення тестового опитування
1.  Побачивши чайку, лірична героїня здивувалася тим, що пташина:
      а) самотньо плила на крижині; б) не встигла відлетіти у вирій;
      в) не змогла спіймати рибу.
2.  «Нащо крилатим під ногами...»:
      а) крижина; б) ґрунт; в) деревина.
3.    Людина хоча і не літає та має:
      а) велике бажання злетіти; б) крила; в) практичні навички.
4.        З чого, на думку, поетеси, зроблені крила у людини?                                                             а) Зі сміливості; б) з пуху; в) з чесності.
5.            Той край є найкращим для поетеси, де:                                                                                                а) виросли у неї крила; б) найкращі люди; в) відбулося багато історичних подій.
6.   Тільки тоді можна вирушати в політ, як вважає поетеса, коли маєш...:
а) освіту і досвід; б) ґрунт під ногами; в) батьківське благословення.
7. Який рядок у вірші Ліни Костенко «Крила» повторюється:
а) «А як же людина?» б) «Людина нібито не літає»; в) «А крила має»; г) «крилатим ґрунту не треба»?
8. За жанровою спрямованістю «Чайка на крижині»:
   а) поезія в прозі; б) поема; в) ліричний вірш.
9. Два твори мистецтва, об’єднані  єдиним авторським задумом, сюжетом, дійовими особами чи образами, але водночас кожен твір має окремий сюжет і композицію, - це:
а) дилогія;  б) диптих; в) полілог; г) трилогія
10. Із скількох творів складається диптих?
а) двох;  б) трьох; в) чотирьох; г) п’яти

VII. Підсумок уроку
Бесіда за питаннями
   Що вам відомо про життя і творчість Л. Костенко?
   Чим запам'яталися вам твори письменниці, які вивчалися у 6 класі?
   За що українці шанують і поважають Л. Костенко?
   Більшість її творів — це... (Поезії) Дайте визначення поезії як літе­ратурному жанру. (Поезія невеликий художній твір у віршах)
   Які проблеми порушує Л. Костенко у своїх творах? (Добро і зло; бережливе ставлення до природи; дружба і зрада; індивідуальність, її переслідування...)
   Назвіть риси характеру, які, на ваш погляд, цінує Л. Костенко в лю­дині. Відповідь вмотивуйте.

Заключне слово вчителя
-        У творах Ліни Костенко, з якими ми щойно познайомилися, йшлося про «крилатість» людини, про її мрію осягти навколишній світ, зрозуміти його, жити з ним у гармонії. Людина створена з добра і зла, тому вона і добра, і зла. Все залежить від її вибору. «Крилатість» доступна не всім людям. І не завжди такі люди знаходять розуміння серед собі подібних. Але завдяки їх мужності, розуму, бажанню пізнати світ, підкорити небо, стихії, їх «крилатості» й відбувається прогрес людства.  Пам’ятайте:
Людина завжди ціниться по тому,
Що вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі більше щастя стало.
VIII.   Оголошення результатів навчальної діяльності школярів


 IX.   Домашнє завдання:  вивчити вірш (на вибір), вміти його аналізувати;      підготувати усний   міні-твір на тему «Людські крила».
 УКРАЇНСЬКА МОВА
7 КЛАС

ТЕМА:  СПОЛУЧНИК.

МЕТА УРОКУ: формувати в учнів уміння визначати самостійні та
службові частини мови, знаходити сполучники, визначати їх роль у реченні; розвивати усне та писемне мовлення учнів; виховувати любов до українського слова, до рідного краю.

ТИП УРОКУ: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів.

                                        Х І Д   У Р О К У

Епіграф до уроку:
                                           Частина мови це службова,
                                           вона – конкретності зразок,
                                           бо нею може здійснить мова
                                           між членів речення зв’язок.
                                           А ще єднає, окрім того,
                                           частини речення складного.
Д.Білоус
      I.            Організація класу
-          День добрий, друзі! Ще один урок
До вас прийшов  за розкладом сьогодні.
Отож озброймось книгою й пером,
Щоб упірнуть у мовну нам безодню!
Постарайтесь працювати плідно
Протягом всього уроку,
Щоб всі знали на «відмінно»
Мову рідного народу!

   II.            Повідомлення теми і мети уроку
Загадка:Без неї жити неможливо,
Для всіх людей вона важлива,
Без неї пісні не співати.
Без неї й слова не сказати.
-       Хто, діти, цей незвичайний помічник? Так, це мова.  Наша мова – безмежний океан слів – довгих і коротких, добрих і злих, веселих і сумних…
Слова, слова, вони в собі всі різні –
Тривожні й тихі, радісні й сумні.
Є терпеливі, є жорстокі й грізні,
Лукаві й чесні, мудрі і смішні.
Слово – це схованка мудрості народу, скарбниця його життєвого досвіду. У ньому невмирущість народу, його безсмертя.
-         Скільки ж слів створив наш народ? Сьогодні продовжимо формувати уміння визначати самостійні та вивчені службові частини мови; знаходити сполучники, прийменники, визначати їх роль у реченні, повторимо правила їх правопису; будемо працювати над вдосконаленням усного і писемного мовлення через систему різноманітних вправ.

III.            Контроль, корекція і закріплення знань учнів.

Девіз нашого уроку:   Видумуй, пробуй, твори!
Розум, фантазію прояви!
Активним і уважним будь
І про кмітливість не забудь!

1.     Гра „Іспит" (усна відповідь на лінгвістичну тему).
Я важливий,  що й казати,
 Можу вміло пов’язати
 Однорідні члени чемно
 Й складних речень теж частини.
 А, АЛЕ, І   –  я сурядний.
 ЩО, НЕМОВ, ЯК, ЩОБ  –  підрядний.
 Скрізь впишусь  я досить влучно,
 Називаюсь я…( сполучник).

Слово вчителя:
- З'ясуємо, яка частина мови є сполучником. Для цього пограємо в іспит. Учні, які будуть відповідати, створять цілісний портрет сполучника.

-          Яка частина мови називається сполучником?
-          На які групи за будовою поділяються сполучники?
-         Для чого служать сполучники сурядності? На які види вони поділяються?
-          Для чого служать сполучники підрядності? На які види вони
поділяються?
-          Які сполучники пишуться разом, окремо, через дефіс?
-          Як розрізнити сполучники та інші співзвучні з ними частини мови?

2.     Спостереження над мовним матеріалом.
Найдорожче наше багатство - батьківщина. Вітчизна без тебе обійтися може, проте ти без неї - ніщо. Без з...млі своєї кож...н з нас мов п...линка, яку віт...р підняв і поніс безвісти (За В.Сухомлинським).

Завдання. Переписати текст у зошити (один учень працює на дошці), підставити пропущені букви, пояснити орфограми. Виділити сполучник квадратом,  а прийменник обвести кружечком.

Фронтальна бесіда:
- Які ознаки спільні для всіх службових частин мови?
- Поясніть розділовий знак перед сполучником „проте".
- Чи згодні ви зі словами Василя Сухомлинського?
- Чому слово „батьківщина" написано в даному тексті з малої літери? Яку батьківщину мав на увазі видатний український педагог?
- Що є такою малою батьківщиною для вас?

3.     Індивідуальна робота
1)    2-3 учні складають діалог на тему «Україні – українську мову» за допомогою сполучників тому що, оскільки, після того як, якщо, як, щоб, хоч, начебто, та, незважаючи на те що, де, і.
2)    2-3 учніскладаютьдіалог на тему «Чипотрібнооберігати природу?» за допомогоюсполучників як, але, а, хоч, бо, наче, щоб, якби, і, завдяки тому що, що.

4.     Тренувальні вправи
1)    Доповніть усно  прислів'я, починаючи сполучником, пояснити значення:
Треба нахилитися, ... .
Сім разів одмір, ... .
Вчення світ, ... .
Не плюй у криницю, ... .
Спочатку подумай, ... .
Порожня бочка гучить, ... .
Рання пташка росу п'є, ... .

2)    Списати прислів’я, вставляючи на місця крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.
1) Наука в лісі не веде, … з лісу виводить.
 2) … добре жити, треба працю любити.
3) … такий до роботи, … до розмови.
4) В очі любить. … за очі гудить.
5) М’яко стелить, … твердо спати.
6) Не той урожай, … в полі, а той … в коморі. (Нар. Творч.)
Довідка: що, а, як, щоб, проте, що, якби, та.

3)    Вибірковий диктант
- Випишіть у першу колонку сполучники сурядності, а в другу – підрядності. З трьома сполучниками складіть речення.
Однак, і, й, та, якщо, через те що, як, проте, немов, щоб, хоч, бо, та, коли, а, зате, для тог, щоб, тому що, наче, дарма що.

4)    Переписати, на місцікрапокуставляючисполучники. Пояснитивживання ком.
Як гукнеш, так … відгукнеться.
Треба думати головою, … не черевиком.
Не місцечоловіка красить, … чоловікмісце.
ЯзикатаХвеська … будинокрознесе. 
Ясніочі, … чорні думки.

5)    КАРТКА 1
Переписати речення в такій послідовності:
1) речення, у яких сполучники поєднують однорідні члени речення;
2) складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини;
3) розібрати один із сполучників як частину мови.
Летіла понад лісом хмарка й зупинилася на мить.
Дихали, дихали віхоли, а коні до прірви доїхали.
По країні весна пролітає і крилом журавлиним шумить.
Калина цвіте над водою, і небо над нею сія.

6)    КАРТКА 2
Переписати, вставляючи пропущені букви. Сполучникисурядностіпідкреслитиоднієюрискою, а підрядності – двома.Один сполучникрозібрати як частину мови.
Грім, як шалений, стогнав і р…вів.
Весь небозві… то палав, то чорнів.
Не вірю я громовідводу, коли у вічі б’є гроза.
Він то у н…бо пнеться гордо, то н…зько гнеться, мов лоза.

IV.            Морфологічна розминка
(повторення самостійних і вивчених службових частин мови. Учні читають вірші на означення вивчених частин мови).

І М Е Н Н И К
Я істоти і неістоти називаю,
На питання: хто? що? відповідаю.
Буваю власним і загальним,
Головним членом речення і другорядним.
                   П Р И К М Е Т Н И К
Я ознаки предмета називаю,
На питання який? яке? які? відповідаю.
Якість в більшій чи меншій мірі
Можу визначати,
Мене в мові треба знати.
Буваю якісним, відносним і присвійним,
Означенням завжди надійним.
З А Й М Е Н Н И К
Я – теж іменна частина мови,
Про це не забувайте ви, панове,
Вказую на предмети, та їх не називаю,
На питання хто? що? відповідаю.
Буваю часто підметом, додатком.
Подружіться зі мною, отаким хлоп’ятком.
Ч И С Л І В Н И К
Числа і порядок при лічбі я означаю.
На питання скільки? котрий? відповідаю.
Буваю цілим, дробовим і збірним,
Простим, складним і складеним.
За відмінками мене відмінюють,
При всіляких обчисленнях застосовують.
                    Д І Є С Л О В О
Я дію або стан людини називаю,
Що робити? Що зробити? - завжди знаю.
Буваю дійсним, умовним, наказовим,
Теперішнім, минулим і майбутнім.
В реченні тільки присудком буваю.
Мене добре пам’ятаєте, я знаю.
П Р И С Л І В Н И К
Я – незмінна частина мови.
Як? Де? Коли? Куди? - питаю.
Місце, час, причину, умову називаю,
В реченні обставиною виступаю.
Самостійні частини мови завершаю.
П Р И Й М Е Н Н И К
Частина мови я службова,
Служу пані-мові завше чудово.
Виражаю відношення між словами,
А як мене пишуть – справа за вами.

- Яку ще службову частину мови ми вивчили?
- Зверніть увагу на епіграф.

   V.            Підсумок уроку, оцінювання навчальних досягнень учнів
 - Чи цікавим для вас був урок?
 - Що, на вашу думку, нам вдалося?
 - Який вид роботи сподобався найбільше?

VI.            Домашнє завдання
Повторити тему “Сполучник”. Виписати з художнього тексту шість речень, підкреслити в них службові частини мови, розібрати як частину мови один прийменник та один сполучник. 


Урок - лінгвістичне дослідження 
 Сертифікат опублікованого творчого доробку в інформаційно-практичному бюлетені "Все для вчителя" №4 2017 рік.