середа, 20 жовтня 2021 р.

10 клас Українська література

                                                                  20.10.21

«Театр корифеїв». Розвиток драматургії: соціально- побутові та історичні драми й  комедії  М. Старицького,  М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М. Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.

Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька. п.с.79-80

https://www.youtube.com/watch?v=OnOZWCL7bJs

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4703445

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8517345 (додано додатково)

                                                                  22.10.21

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко- Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. п.с.80-98

https://www.youtube.com/watch?v=yH2VSjUAwzA


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2151227


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5237611 (додано додатково)

                                                                   

                                                                 23.10.21

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю. п.с.99-107 (знати зміст комедії).

10 клас Українська мова

                                                                20.10.21

Уроки   мовленнєвого   розвитку.   Письмове   переказування   тексту

публіцистичного стилю із творчим завданням (закінчити роботу).

                                                       22.10.21

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. пар.6, впр.55

https://www.youtube.com/watch?v=pvI_WTwLs6o

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4600802

                                                                 23.10.21

Лексичні і фразеологічні синоніми, антоніми. Слова-пароніми. пар.7, 9,  впр.63, 84вівторок, 19 жовтня 2021 р.

9 клас Українська література

                                                              20.10.21

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». п.с.91-125

ТЛ: Ренесанс, Бароко

https://www.youtube.com/watch?v=9_xTohuqcq0

https://www.youtube.com/watch?v=W1z84XS3JoM

https://www.youtube.com/watch?v=UqIJtLVlKrQ

                                                      22.10.21

Урок позакласного читання. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. п.с.126-129

https://www.youtube.com/watch?v=qE60zT3nCEE

                                               23.10. 21

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітника, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідування житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». «Бджола та Шершень». п.с. 130-149

https://www.youtube.com/watch?v=poY8-XR57Wk

https://www.youtube.com/watch?v=6jD4r_DoPS0

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7310650

9 клас Українська мова

                                                        20.10.21

Складне речення й ознаки його. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

п.9, впр.107 усно

https://www.youtube.com/watch?v=vsRtKVV0jHs

https://www.youtube.com/watch?v=cX_Fr2hF-SA

                                                       22.10.21

Складносурядне речення, будова його і засоби зв’язку в ньому. п.10-11, впр.116


                                                 23.10.21

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.п.11,12, впр.124

7 клас Українська література

                                                                   19.10.21

Контрольна робота. Суспільно-побутові пісні. Коломийки. Іван Франко

      https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5448023

      https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8303339  ( додано додатково)

                                                                   21.10.21

Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар»). Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»).с.70-75

https://www.youtube.com/watch?v=G2C05f7zgzw

https://www.youtube.com/watch?v=BcigtKyi3bA


понеділок, 18 жовтня 2021 р.

7 клас Українська мова

                                                           18.10.21

Творення дієслів умовного і наказового способу. Знак

м’якшення в дієсловах наказового способу. п.14-15

                                                           19.10.21

Безособові дієслова. Способи творення дієслів. п.16, 17, впр.205 усно

https://www.youtube.com/w

                                                   21.10.21

Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом). п.с.162


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2284969