понеділок, 25 вересня 2023 р.

11 клас

Українська література

27.09.23

27.09.23

Ідея єдності люди з природою, яка дає їй сили, і яка оточує людину. Міфологічні витоки уваги до природи. Фольклорні образно-символічні засоби вираження єдності людини, її пам’яті, її внутрішнього стану і природи («Прозорий січень небо розтворив»). В. Свідзинський – перекладач античності; автор першого повного перекладу «Слова про Ігорів похід» сучасною українською мовою. «Несучасна сучасність» В. Свідзинського.

ТЛ: художній міфологізм, міфологічні образи; фольклоризм поезії.

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15286

 

https://ukrlit.net/textbook/11klas_2/10.html

 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2716-mifologizm-v-literaturi

 

https://www.youtube.com/watch?v=1deqg8Nrt2Y

 

https://naurok.com.ua/test/volodimir-svidzinskiy-11-klas-filologichniyprofil-13715.html

д.з.С.73-75, підгот. повід. (през., відео)* про Б.-І.Антонича

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9151329

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1242830

Богдан-Ігор АНТОНИЧ. Творчий шлях аполітичного митця. Заборона та визнання. Лемківська етнічна традиція як джерело художнього світу поета та авторського стилю. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-literaturi-bogdan-igor-antonich-poezi-zelena-vangeliya-dorogi-114979.html

 

https://svitppt.com.ua/kultura/antonich-bogdanigor-vasilovich.html

 

https://dovidka.biz.ua/bogdan-igor-antonich-tsikavi-fakti/

 

https://www.youtube.com/watch?v=SitsCQ--igs

 

https://www.youtube.com/watch?v=me_stnppW2s

 

https://dovidka.biz.ua/virsh-zelena-yevangeliya-analiz/

д.з.С.76-81, завд. І-5 (с.82)

28.09.23

28.09.23


Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»).  Особливості фольклоризму у літературі минулих часів та творчості Антонича.

ТЛ: художній міфологізм, міфологічні образи; фольклоризм поезії.

https://vseosvita.ua/library/urok-biantonic-kolada-rizdvo-400477.html 

 

https://dovidka.biz.ua/rizdvo-antonich-analiz/

 

https://dovidka.biz.ua/analiz-virsha-kolyada-antonicha/

 

https://www.youtube.com/watch?v=sy4E2JcQTzc

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT7iAjIFjEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=YF8iIuUtX_0

 

https://naurok.com.ua/literaturniy-diktant-bogdan--igor-antonich-zelena-vangeliya-rizdvo-kolyada-120384.html

 

https://naurok.com.ua/test/bogdan-igor-antonich-poezi-285.html

 

https://naurok.com.ua/test/zhittya-ta-tvorchist-bogdan-igor-antonich-667857.html

 

https://vseosvita.ua/test/bohdan-ihor-antonych-zelena-yevanheliiarizdvokoliada-173408.html

д.з.С.81-82, скл. літер.паспорти поезій, вивч. напам. «Різдво», завд. ІІІ-3 (с.82)*

Євген ПЛУЖНИК. Огляд життєвого і творчого шляху типового представника «розстріляного відродження». «Вчись у природи творчого спокою...» - жанр пейзажна лірика. Ідея твору виражає думку, що  взірець для творчої людини – природа, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот. «Ніч... а човен – як срібний птах!..» - лірична медитація. Особливості поетики мариністично-символічна поетичної мініатюри.       

ТЛ: пейзажна лірика; лірична медитація.

http://licey58.zp.ua/lesson/yevgen-pluzhnik-odin-iz-providnix-poetiv-rozstrilyanogo-vidrodzhennya-jogo-tvorcha-biografiya-tragichna-dolya-spovidalnist-lirichnist-filosofichnist-liriki

 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evgen-pluzhnik-zhittya-ta-tvorchiy-shlyah-kantemiryanina.html

 

https://dovidka.biz.ua/yevgen-pluzhnik-tsikavi-fakti/

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKsZ-qc0LbQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uxejVSxI

 

https://www.youtube.com/watch?v=if_UoNed4o4

 

https://vseosvita.ua/test/tvorchist-volodymyra-svidzynskoho-225575.html

 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/ykranska-lteratyra-proflniyi-rven-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-borzenko-o-lobysova-o-v/12212-testi/tema-2-modernzm

 

https://naurok.com.ua/test/vgen-pluzhnik-558202.html

 

https://naurok.com.ua/test/vgen-pluzhnik-poezi-1281.html

д.з.С.62-68, завд. ІІ-2 або 3 (с.67-68)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7788488

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3365266

неділя, 24 вересня 2023 р.

11 клас

 Українська мова

25.09.23

25.09.23

РМ №6. Контрольний усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

д.з.

Повт. напис. великої літ. і лапок у власних назвах,  вивч. фраз. (В)

Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації.


https://pidru4niki.com/10560412/ritorika/argumentatsiya  

 

http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/LIBRARY/KONVERSKII/11.pdf

 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/metody-vykladu-materialu-17343/

 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=49638

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

д.з.§8, лінгв. повід., впр.62,  вивч. фраз. (Г-5)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5722663

26.09.23

26.09.23

https://studentbooks.com.ua/content/view/136/46/1/5/

д.з.§9, лінгв. повід., впр.71,  вивч. фраз. (Меморія як система усного запам'ятовування промов.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-memoria-ak-sistema-usnogo-zapamatovuvanna-promov-359192.html

 

https://trello.com/b/gkCTMwbl/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

 


вівторок, 19 вересня 2023 р.

11 клас

 Українська література

20.09.23

20.09.23


«Київські неокласики» як прояв неокласицизму - течія в літературі та мистецтві, яка відмежовувалась від так званої пролетарської культури, і прагнула наслідувати класичне мистецтво минулих епох, надаючи перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці. «П’ятірне гроно» українських неокласиків. Тематика, проблематика, образна система творчості (оглядово). Неокласики як літературні критики та теоретики українського модернізму.

ТЛ: неокласика.                                                                                                                

https://ukrlit.net/lesson/11klas_1/9.html

 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/kiivski-neoklasiki3.html

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ki-vski-neoklasiki-186610.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=37Db-SgosRQ

 

https://naurok.com.ua/test/grupa-ki-vskih-neoklasikiv-89623.html

д.з.С.48-53, підгот. повід. про М.Рильського

Творчість Максима РИЛЬСЬКОГО. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Жанр сонету у творчості митця. Ліризм поезії М. Рильського як пошук людиною гармонії у соціально-політичних лихоліттях доби.

https://ukrlit.net/lesson/11klas_1/9.html

 

https://yrok.net/lesson/katalog-urokiv/ukrainska-literatura/11/filosofichnist-aforystychnist-liryky-m-zerova-j-m-rylskogo-motyvy-poshukiv-dushevnoi-rivnovagy-krasy-v-zhytti-ta-v-dushi-vitaizm-spovidalnist-u-virshah-m-rylskogo-moljus-i-virju-solodkyj-svit-tl-filosofichnist.html

 

https://svitppt.com.ua/biografiya/maksim-rilskiy.html

 

http://rulskiy.kiev.ua/index.php/publikatsii

 

https://www.youtube.com/watch?v=52GPRJ6V3hI

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdC0RfoJyWk

 

https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-dla-11-klasu-standart-za-temou-m-rilskij-neoklasiki-156572.html

д.з.С.54-59, завд.І-3 (с.59)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1533327


21.09.23

21.09.23


«Солодкий світ!..» – усвідомлення неповторності кожної хвилини буття. «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів. Перекладацький доробок М. Рильського (оглядово). А. Міцкевич, «Пан Тадеуш».

ТЛ: сонет.

https://naurok.com.ua/urok-m-rilskiy-zahoplennya-krasoyu-y-velichchyu-svitu-solodkiy-svit-sonet-u-tepli-dni-zbirannya-vinogradu-123871.html

 

https://vseosvita.ua/library/maksim-rilskij-solodkij-svit-usvidomlenna-nepovtornosti-koznoi-hvilini-butta-u-tepli-dni-zbiranna-vinogradu-visukanij-zrazok-intimnoi-liriki-469936.html

 

https://dovidka.biz.ua/pasport-virsha-solodkyi-svit-analiz/

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAHxAagZjP0

 

https://dovidka.biz.ua/u-tepli-dni-zbyrannia-vynohradu-analiz/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zT2zBvj9Y7E

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsdJ_Y6fM80

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GR-CCx-6HQ

 

https://naurok.com.ua/test/maksim-rilskiy-solodkiy-svit-u-tepli-dni-zbirannya-vinogradu-816368.html

 

https://vseosvita.ua/test/kyivski-neoklasyky-mrylskyi-analiz-poezii-123413.html

д.з.С.60-61, вивч. напам. «У теплі дні…», прочит.тв. «Поза межами…» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2344

Володимир СВІДЗИНСЬКИЙ. Творчість Володимира Свідзинського як «…спосіб шляхетної герметизації власного духу…». Проблема митця і свободи творчої особистості та творчості у тоталітарній системі. Основні віхи життєвого і творчого шляху. Домінанта творчого мислення митця — пам'ять як опір забуттю і небуттю, як своєрідна антитеза «проминальності» та «зникомості» сьогодення. («Холодна тиша. Місяцю надламаний…»).

https://naurok.com.ua/urok-volodimir-svidzinskiy-osnovni-vihi-zhittevogo-i-tvorchogo-shlyahu-v-svidzinskiy-perekladach-antichnosti-avtor-pershogo-povnogo-perekladu-slova-pro-igoriv-pohid-suchasnoyu-u-196548.html

 

https://uabooks.top/637-volodimir-svdzinskiy-holodna-tisha-msyacyu-nadlamaniy-prozoriy-schen-nebo-roztvoriv.html

 

http://metodportal.net/node/33875

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-vihi-zhittevogo-i-tvorchogo-shlyahu-v-svidzinskogo-130614.html

 

https://dovidka.biz.ua/volodimir-svidzinskiy-hronologichna-tablitsya/

 

https://www.youtube.com/watch?v=MV1fze28biA&list=PLlq8UWBbXL2PmZNAUi6bmtR5Kc9L_dw_U

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vxo9rIkIhw

 

https://vseosvita.ua/test/volodymyr-svidzynskyi-poezii-339553.html

д.з.С.69-73, завд.І-3,4* (с.74)

11 клас

 Українська мова

19.09.23

19.09.23

https://naurok.com.ua/prezentaciya-teoretichna-ritorika-197314.html

д.з.§7, лінгв. повід., впр.55

РМ №5. Контрольний усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

https://naurok.com.ua/usniy-dokladniy-perekaz-tekstu-publicistichnogo-stilyu-z-tvorchim-zavdannyam-vislovlennyam-vlasnogo-stavlennya-do-podiy-gero-v-hnih-uchinkiv-88580.html

д.з.Завершити роботу над переказом

Фразеологія (курс)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1171389

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4711456

понеділок, 18 вересня 2023 р.

11 клас

 Українська мова 

18.09.23

18.09.23


Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст.

https://vseosvita.ua/library/ritor-i-orator-ritoricni-ideali-u-rizni-istoricni-epohi-470793.html

 

https://pidru4niki.com/12991010/ritorika/ritorichniy_ideal

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ritorika-yak-nauka-i-mistectvo-13450.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEd5qsI3S2Q

д.з.§6, лінгв. повід., впр.47 або 46*

РМ №4. Аудіювання текстів дiалогічного та монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Різновиди аудіювання. Аудіювання зразків ораторського мистецтва.

http://litmisto.org.ua/?p=22635

 

https://gorodenok.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%E2%84%96-4-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD/

 

https://subject.com.ua/lesson/mova/11klas/27.html

 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/audiyuvannya-tekstiv-dialogichnogo-y-monologichnogo-harakteru-riznih-s.html

 

http://litmisto.org.ua/?p=23024

 

https://documentcloud.adobe.com/gsuiteintegration/index.html?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IOfRnI_1oWPqI_fXtL0ZCwZ1nMzAEpTT%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22105019101016053026491%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D

д.з.Прослухати промову за посиланням, написати мініесе про свої враження від промови:  https://www.youtube.com/watch?v=8DtOXHd4p5E

неділя, 10 вересня 2023 р.

Міжнародний день грамотності - 2023

 

Міжнародний день грамотності – 2023

8 вересня 2023 року відзначається Міжнародний день грамотності. У ЮНЕСКО інформують, що гасло цього звучить так – «Сприяння поширенню грамотності у світі, що переживає перехідний період: створення основи для стійких і мирних суспільств».

Міжнародний день грамотності покликаний віднайти можливість об'єднати зусилля для прискорення прогресу в досягненні Цілі сталого розвитку 4  щодо освіти та навчання впродовж життя, а також поміркувати про роль грамотності в побудові більш інклюзивних, мирних, справедливих і сталих суспільств. 

При цьому охоплюватимуться взаємні зв'язки між грамотністю та іншими сферами розвитку. Грамотність відіграє центральну роль у створенні таких суспільств, тоді як прогрес в інших сферах розвитку сприяє підвищенню зацікавленості та мотивації людей до набуття, використання та подальшого розвитку їхніх навичок грамотності та лічби. 

Тема Дня відзначатиметься на глобальному, регіональному, національному та місцевому рівнях по всьому світу. 

На глобальному рівні в п'ятницю, 8 вересня 2023 року, в Парижі, Франція, буде організована конференція в очному та онлайн форматі. Конференція включатиме церемонію нагородження Міжнародних премій ЮНЕСКО в галузі грамотності, під час якої будуть оголошені видатні програми-переможці цього року. 

Серед основних премій – Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона з питань грамотності (спрямована на розвиток грамотності на основі рідних мов) та Премія ЮНЕСКО Конфуція з грамотності (відзначає зусилля з функціональної грамотності, зокрема в сільській місцевості та серед молоді, яка не відвідує школу, за допомогою технологій). 

 

За матеріалами – ЮНЕСКО


  

субота, 9 вересня 2023 р.

11 клас

 Українська мова 

11.09.23

11.09.23

РМ №1. Система функціональних стилів сучасної української мови. Поняття стилю мовлення.

 

http://metodportal.com/node/82317

 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-movi-10-klas-na-temu-stili-movi-196000.html

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stili-movi-57588.html

 

https://pidru4niki.com/1298010840613/dokumentoznavstvo/stili_suchasnoyi_ukrayinskoyi_literaturnoyi_movi_profesiynomu_spilkuvanni

 

https://kum.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/45/2019/03/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-3.-%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OQ_cdfwaC8

 

https://znoclub.com/mova-ta-literatura/536-stili-suchasnoji-ukrajinskoji-literaturnoji-movi.html

 

https://naurok.com.ua/test/skladne-sintaksichne-cile-827413.html

 

https://naurok.com.ua/test/stili-suchasno-ukra-nsko-movi-241224.html

д.з.С.96-98, впр.245,  вивч. фраз. (А)  https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/frazeologya/slovnik_naiuzhivanshih_frazeologzmv

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%C2%AB%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB

д.з.С.97, впр.243,  вивч. фраз. (Б-5)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8989112

12.09.23

12.09.23

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Testy-12.2018/Test-Ukrainian-Language-professional.pdf

д.з.С.98-100, впр.253,  вивч. фраз. (Б)

Риторика як наука й мистецтво слова.

Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос.

http://yanytska.blogspot.com/p/blog-page_42.html

 

http://academia.in.ua/?q=node/1757

 

https://studfile.net/preview/5454474/

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-osnovni-ponatta-klasicnoi-ritoriki-212602.html

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-osnovni-ponatta-ritoriki-355998.html

 

https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_8/16.html

 

https://pidru4niki.com/13761025/ritorika/osnovni_ponyattya_klasichnoyi_ritoriki

 

https://vseosvita.ua/library/zosit-dla-domasnih-roobit-z-ritoriki-11-klas-191189.html

 

https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-prakticna-ritorika-103239.html

д.з.§5, лінгв. повід., впр.38, 39*,  вивч. фраз. (В-8)

                                Українська література

13.09.23

13.09.23

ЛІТЕРАТУРНИЙ І МИСТЕЦЬКИЙ АВАНГАРД

Авангардизм - напрям у мистецтві XX століття як прояв руйнуванням традиційних форм і канонів. Суспільно-історичні особливості розвитку авангардизму 10-30 рр. ХХ ст. в українській культурі. Харківська літературно-мистецька група «Авангард», очолювана Валер’яном Поліщуком.

ТЛ: авангардизм як «мистецтво протесту і руйнування».

https://ukrlit.net/lesson/11klas_1/3.html

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-literaturniy-avangard-m-semenko-53639.html

 

https://www.slideshare.net/ssuser0c1ee5/ss-56592429

 

https://ukrlit.net/info/literary_1/72.html

 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/12134/

 

https://vseosvita.ua/library/avangardizm-47684.html

 

https://naurok.com.ua/literaturniy-i-misteckiy-avangard-testovi-zavdannya-134125.html

 

https://naurok.com.ua/test/mihayl-semenko-poezi-727.html

д.з.С.25-33, підгот. повід. (презент*) про М.Семенка


Михайль СЕМЕНКО. Життєвий і творчий шлях поета-футуриста як представника «розстріляного відродження». Участь у футуристичному угрупуванні «Аспанфут».

https://ukrlit.net/lesson/11klas_1/3.html

                                                           

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/mihayl-semenko.html

 

https://zno.if.ua/?p=6317

 

https://dovidka.biz.ua/mihayl-semenko-hronologichna-tablitsya/

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTTEpWubuOs&t=52s

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTTEpWubuOs

 

https://www.youtube.com/watch?v=_diz1diBhkk

 

https://naurok.com.ua/literaturni-diktanti-u-11-klasi-82348.html

 

https://naurok.com.ua/test/mihaylo-semenko-zhitteviy-ta-tvorchiy-shlyah-12447.html

д.з.С.34-40, завд. ІІ-4 (с.41)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5528160

14.09.23

14.09.23

«Місто» - як прояв захоплення містом, яке живе своїм інтенсивним, повнокровним життям. Особливості версифікації та строфіки. Образ ліричного героя, який відчуває неспокій міста. «Бажання» - вірш-медитація у формі верлібра; експерименти з мовою і формою в поезії. Значення творчості Михайля Семенка для розвитку української літератури.

ТЛ: футуризм; верлібр як жанр авангардистської поезії.

https://vseosvita.ua/library/msemenko-a-hocu-kozen-den-vse-sliv-novih-avangardni-tendencii-v-ukrainskij-poezii-10418.html

                                                                        

https://dovidka.biz.ua/misto-m-semenko-analiz/

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIprikFKSq8

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRvOVXyVSk0

 

https://dovidka.biz.ua/bazhannya-semenko-analiz/

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOAh0dLTQSY

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FgAtsCtiHk

 

https://naurok.com.ua/literaturiy-diktant-mihayl-semenko-bazhannya-misto-120383.html

 

https://naurok.com.ua/test/mihayl-semenko-poezi-727.html

 

https://vseosvita.ua/test/test-literaturnyi-avanhard-mykhail-semenko-235156.html

д.з.С.40-41, підгот. повід. (презент., доповідь)* про  розвиток модернізму в українській літературі 20-30-х років ХХ ст.


МОДЕРНІЗМ.

Особливості модернізму в українській літературі 20-30-х років ХХ ст., зв’язок із модернізмом кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Проблема митця і влади, свободи творчості і тиску тоталітарної машини. Творчі пошуки модерністів і суспільно-політичні реалії післяреволюційної України.

https://zno.if.ua/?p=3465

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-modernizm-u-literaturi-169131.html

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-literaturniy-proces-kincya-hih-pochatku-hhstolit-modernistski-napryami-i-techi-v-literaturi-kincya-xix---pochatku-xx-stolittya-116716.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqZYP3p2TMY&t=248s

д.з.С.42-51, завд.І-5 (с.47)

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8568820